Analizlər

Biokimyəvi analizlər

 Ad
ALP Qələvi fosfataza (alkali fosfataz)
ALT Alanin aminotransferaza (SGPT)
ASO Antistreptolizin-O
AST Aspartat aminotransferaza (SGOT)
Albumin (BOM)
Albumin (qan)
Albumin (sidik)
Albumin kreatinin nisbəti (sidikdə))
Amilaza (BOM)
Amilaza (qan)
Amilaza (sidik)
Amonyak
Aterogenlik indeksi
BOM-un biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )
BUN Qalıq azot
Bilirubin (düz və ya birləşmiş)
Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst)
Bilirubin (total)
Bilirubin (total) BOM
C3 komplement
C4 komplement
CK-MB Kreatinin fosfokinaza
CRP (C reaktiv protein)
D-dimer
Dəmir (Fe)
Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Sərbəst)
Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Total)
Dərman vasitələrinin ekspres müayinəsi
Dərman vasitələrinin ekspress müayinəsi (12-li panel)
Fosfor P (qan)
Fosfor P (spot sidik)
Fosfor P (sutkalıq sidik)
HDL-xolesterol
HbA1c (Qlikohemoqlobin)
Kalium K ( sutkalıq sidik)
Kalium K (qan)
Kalium K (spot sidikdə)
Kalsium Ca (qan)
Kalsium Ca (sutkalıq sidik)
Kalsium, ionlaşdırma
Kreatinin (qan)
Kreatinin (spot sidikdə)
Kreatinin (sutkalıq sidikdə)
Kreatinin kinaza CK
Kreatinin klirans
LDH (laktat dehidrogenaz, BOM)
LDH (laktat dehidrogenaz, serrum və ya plazmada)
LDL-xolesterol
Lipaza
Magnezium Mg (qan)
Magnezium Mg (sutkalıq sidik)
Mikroalbumin (sidikdə)
Mikroalbumin (sutkalıq sidik)
Natrium Na ( spot sidikdə)
Natrium Na (qan)
Natrium Na (sutkalıq sidikdə)
Pankreatik amilaz (qanda)
Plevral mayenin biokimyəvi müayinəsi (Na,K,Cl,protein,qlükoza )
Protein Total (BOM)
Protein Total (qanda)
Protein Total (sidik)
Protein Total (sutkalıq sidik)
QFS (qlomerulyar filtrasiya sürəti
QQT Qamma qlutamil transferaza
Qlobulin total
Qlükoza (BOM)
Qlükoza (ekspres test)
Qlükoza (spot sidikdə)
Qlükoza (sutkalıq sidikdə)
Qlükoza Toxluq
Qlükoza qanda (aclıq)
Qlükoza qanda (qida qəbulundan 2 saat sonra)
Qlükoza tolerans testi, oral / I.V. (5 Qan nümunə)
Revmatoid faktor (RF, kəmiyyətcə)
Sidik cövhəri (qan) UREA
Sidik cövhəri (sutkalık sidik) UREA
Sidik turşusu (urik asit, 24 saatlıq sidik)
Sidik turşusu (urik asit, qan)
Sidik turşusu (urik asit, spot sidik)
Transferrin saturasyonu
Sidik cövhəri (qan) UREA
Sidik cövhəri (sutkalık sidik) UREA
Sidik turşusu (urik asit, 24 saatlıq sidik)
Sidik turşusu (urik asit, qan)
Sidik turşusu (urik asit, spot sidik)
Transferrin saturasyonu
Trigliserit
Trigliserit (BOM)
VLDL xolesterol
Xlor ( spot sidikdə)
Xlor (BOM)
Xlor (serum)
Xlor (sutkalık sidikdə)
Xolesterol Total
Zülal kreatinin nisbəti (sidikdə)
İGA İmmunoqlobulin A
İGG İmmunoqlobulin G
İGG İmmunoqlobulin M

PCR UROGENİTAL İNFEKSİYALAR

PCR UROGENİTAL İNFEKSİYALAR
CMV DNT (spermdəı) Sitomeqalavirus
CMV DNT (sıyrıntı) Sitomeqalavirus
Candida Albicans PZR sidikdə
Candida Albicans PZR sıyrıntıda
Chlamydia trachomatis – DNT (sidikdə)
Chlamydia trachomatis – DNT (spermada)(APTT)
Chlamydia trachomatis – DNT (sıyrıntıda)
Gardnerella vaginalis DNT (prostat şirəsində)
Gardnerella vaginalis DNT (sidikdə)
Gardnerella vaginalis DNT (spermada)
Gardnerella vaginalis DNT (sıyrıntıda)
HPV – DNT (genotip)
HPV – DNT (papilloma virusu skrininq)
HPV 16-18 (sıyrıntıda)
HPV 6-11 (sıyrıntıda)
HSV Tip I və II – DNT (sıdikdə)
HSV Tip I və II – DNT (sıyrıntı)
Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (sidikdə)
Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (spermada)
Mycoplasma genitalium DNT-nin təyini (sıyrıntıda)
Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (sidikdə)
Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (spermada)
Mycoplasma hominis DNT-nin təyini (sıyrıntıda)
Neisseria Qonokok DNT (sidikdə)
Neisseria Qonokok DNT (spermada)
Neisseria Qonokok DNT(sıyrıntıda)
PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp) sidikdə
PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp) spermada
PCR 4lü paket (Chlam,Myc Hom,Myc Gen,Urep spp)sıyrıntıda
PCR 8li paket
PCR 8li paket sidikdə
Sifilis PCR Treponema palladium (sıyrıntıda)
Trichomonas vaginalis DNT təyini (sidikdə)
Trichomonas vaginalis DNT təyini (spermada)
Trichomonas vaginalis DNT təyini (sıyrıntıda)
Ureaplasma species DNT -nin təyini (spermada)
Ureaplasma species DNT-nin təyini (sıyrıntıda)
Ureaplasma species DNT-nin təyini sidikdə
Ureaplasma urealyticum/parvum DNT-nin təyini (sidikdə)
Ureaplasma urealyticum/parvum DNT-nin təyini (sıyrıntıda)
Ureaplasma urelyticum/parvum DNT-nin təyini (spermada)

Mikrobioloji analizlər

Mikrobioloji analizlər
A streptokoklar boğaz yaxmasında
ARB Abses mayesində (Asit davamli basilin Aranması)
ARB BOM (Asit davamli basilin Aranması)
ARB Bəlğəmdə (Asit davamli basilin Aranması)
ARB Plevral mayedə (Asit davamli basilin Aranması)
Absess kültürü identifikasiya və antibioqram
Ana südü kültürü və antibioqram Hər iki tərəf
BOM kültürü və antibioqram
BOM un ümumi analiz
Boğaz kültürü və antibioqram
Bronxoalveolar lavaj kültürü identifikasiya və antibioqram
Burun kültürü identifikasiya və antibioqram
Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sağ
Burun kültürü identifikasiya və antibioqram 2 tərəfli Sol
Bəlğəm kültürü və antibioqram
Bəlğəmin qram boyaması
Clostridium difficile toksini A+B
Crypto Giardia Entamoeba rapid test
Digər kültürlər identifikasiyası və antibioqram
Disbakterioz
Dren kültürü identifikasiya və antibioqram
Dırnaq kültürü
Dırnaqda göbələk axtarılması
Dəri sıyrıntısında skabies təyini
Dəri sıyrıntısından göbələk axtarılması
Furunkul kültürü identifikasiya və antibioqram
Göz kültürü identifikasiya (konyuktiva) və antibioqram
Helicobacter pylori (nəcisdə, ekspress-test)
Kalprotektin
Kalprotektin + Laktoferrin
Kateter kültürü identifikasiya və antibioqram
Lamblia Ag rapid test nəcisdə
Maye kültürü identifikasiya və antibioqram
Nazofarinks kültürü identifikasiya və antibioqram
Nəcisdə gizli qan
Nəcisdə parazitlərin təyini (soskob)
Plasmodium (malariya)
Plevral maye kültürü identifikasiya və antibioqram
Plevral mayenin ümumi analizi
Prostat şirəsinin kültürü identifikasiya və antibioqram
Prostat şirəsinin ümumi analizi
Qan kültürü identifikasiya və antibioqram
Qulaq axıntısı kültürü və antibioqram
Roto Adenovirus Rapid test
Salmonella və Şigella selektif kültürü və antibioqram
Sidik kültürü identifikasiya və antibioqram
Sidik təhlili (Neçiporenko üsulu)
Sidiyin ümumi analizi
Sinovial mayə kültürü identifikasiya və antibioqram
Sperm kültürü və antibioqram
Spermogram
Səthlərin əkilməsi kültür
Trombositlərin sayımı
Ureaplasma urel, Mycoplazma hominis kültür və antibiotikə hessaslığı
Uretral axıntı kültürü identifikasiya və antibioqram
Vaginal kültür identifikasiya və antibioqram (candida,trixomonas ve gonokokk)
Yara iltihabı kültürü identifikasiya və antibioqram
Yaxmada göbələyin təyini
Yaxmanın ümumi müayinəsi
Əsnək kültürü identifikasiya və antibioqram

İmmunoloji-seroloji analizlər

İmmunoloji-seroloji analizlər
17-OH progesteron
AKTH Adenokortikotrop hormon
AMH-Anti Müllerian Hormonu
ANA (Anti Nüvə Antikor) ELISA
Alfa-fetoprotein (AFP)
Allergik panel ATOPİK
Allergik panel GİDA
Allergik panel TƏNƏFFÜS
Anti CCP (cyclic citrullinated peptid, serumda)
Anti Fosfolipid İgG
Anti Fosfolipid İgM
Anti HAV Total
Anti HAV-İgM
Anti HBc total (İgG + İgM)
Anti HBc İgM
Anti HBe
Anti HBs
Anti HCV
Anti HCV (ELİSA)
Anti HIV
Anti SS DNA
Anti TG (Anti-Tiroqlobulin)
Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)
Anti Toxokar IgG
Anti ds DNA
Anti kardiolipin İgG
Anti kardiolipin İgM
Anti-Trichinella spiralis İgG
Askaridaya qarşı İgG antiteli
Brucella aqqlutinasiya Wright
Brucella İg G
Brucella İg M
C-peptid
C-peptid toxluq
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CEA (karsinoembriogenik antigen)
CMV IgM Sitomeqalovirus
CMV İg G Sitomeqalovirus
Chlamydia trachomatis İgG
Chlamydia trachomatis İgM
Cortizol (kortizol)
Cortizol (kortizol) 16:00-20:00
Cortizol (kortizol, 24 saatlıq sidikdə)
DHEA-S Dehidroepiandrosteron sulfat
Doku transqlutaminaz İgA (çölyak xəstəliyi)
Doku transqlutaminaz İgG (çölyak xəstəliyi)
EBV VCA igG
EBV VCA igM
Estradiol E2
Mikroalbumin (sutkalıq sidik)
Estriol (sərbəst) E3
Exinokok İgG
FSH (Follikul Stimullaşdırıcı Hormon)
FT3 (sərbəst T3)
FT4 (sərbəst T4)
Ferritin
Fol turşusu
GH (Growth Hormon)
GH yükləmə testi (Growth Hormon 0”,30”,60”,90”,120”)
HBV (ekspres test)
HBe Ag
HBs Ag
HCV (ekspres test)
HDV Ab
HOMA-IR INDEKSI (Insulin rezistentliyi)
HSV TİP 1 İgG
HSV TİP 1 İgM
HSV TİP 2 İgG
HSV TİP 2 İgM
Hbs Ag Elisa
Helicobacter pylorı İgG
Helicobacter pylorı İgM
Homosistein
LH (Lüteinləşdirici Hormon)
Lamblia İgA
Lamblia İgG
Lamblia İgM
Listeria monocytogenes IgG
Lupus antikoaqulyant
Miyoqlobin (qanda)
Mycoplasma hominis İg A
Mycoplasma hominis İg G
Mycoplasma hominis İg M
Otoimmun Karaciger Profili
PAPP-A
PSA-sərbəst (prostat spesifik antigen)
PSA-ümumi (prostat spesifik antigen)
PTH (paratireoid hormon)
PTH yıkama sıvısında
Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide
Progesteron (PRG)
Prokalsitonin
Prokalsitonin (Elisa)
Prolaktin (PRL)
Prolaktin POOL (0″,20″,40″,60″)
QİÇS (ekspres test)
Rubella IgG (məxmərək)
Rubella IgM (məxmərək)
Sifilis (ekspres test)
Sifilis İgG
Sifilis İgM
TG Tireoglobulin
TPHA
TSH (Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon)
TT3 (Total Triiodothyronine)
TT4 (Total Thyroxine)
Testosteron Free
Testosteron Total
Toxoplasma IgG
Toxoplasma IgM
Troponin I
Ureaplasma urealyticuma qarşı İgA antitelləri
Ureaplasma urealyticuma qarşı İgG antitelləri
Ureaplasma urealyticuma qarşı İgM antitelləri
VDRL
Valproik asit
Vitamin B12
Vitamin D3 (25-Hidroksikolekalsiferol)
Xorionİk qonadotropin (HCG, qanda)
GE İmmunoqlobulin E
İnsulin (aclıq)
İnsulin (toxluq)

İnfeksion xəstəliklərdə molekulyar testlər

İnfeksion xəstəliklərdə molekulyar testlər
Brucella – DNT PCR
CMV Sitomeqalovirus-DNT (qanda)
EBV PZR
HBV DNT (Virus yükü)
HBV DNT keyfiyyət
HCV RNT (keyfiyyətcə)
HCV RNT (virus yükü)
HCV genotip təyini
HHV6 PZR
r HSV I+II tip PZR (BOM)
HSV I+II tip PZR qan
Listeria monocytogenes PZR
Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (bəlğəmdə)
Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (mayedə)
Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (qanda)
Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (sidikdə)
Mycobacterium tuberculosis DNT-nin təyini (spermada)
ər Rubella DNT qanda
Sifilis PCR Treponema pallidum – DNA qanda
Toxoplasma gondi – DNT qanda
Toxoplasma gondi – DNT sıyrıntı

Hemotoloji analizlər

Hemotoloji analizlər
APTZ Aktiv parsiyal tromboplastin zamanı
APTZ qarışım testi
Coombs (düz)
Coombs (qeyri-düz)
EÇS (1 saat) (sedimentasiya)
Faktor I (fibrinogen)
Hemoqlobin
Hemoqram (BOM)
Hemoqram (ən az 24 parametr)
Laxtalanma zamanı
Leykosit formulu (periferik yayma)
Protrombin (PTZ + İNR + protrombin indeksi)
Qan qrupu uyğunluğunun təyini
Qan qrupunun təyini (ABO) + RH
Qanın ümumi analizi 22 parametr
Trombin zamani